בית יוקרתי בתל אביב

  • עיצוב: XS Studio for Compact Design
  • צילום: עמית גושר